Планування


Схема
 роботи закладу над методичною проблемою з виховної роботи
Проблема: «Виховання національно свідомої особистості здатної до саморозвитку»
Мета: створення виховного простору для формування  громадянина, патріота,  творчої особистості. 

І ЕТАП (діагностичний, 2014-2015 н.р.)
1.     Аналіз результатів педагогічного процесу:
·  аналіз роботи школи за рік;
·  аналіз роботи педколективу над єдиною навчально-методичною проблемою «Виховання національно свідомої людини здатної до саморозвитку»;
·  діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності;
·  анкетування учнів та батьків.
2.     Створення ініціативної групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та визначення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.
3.     Організація роботи творчої групи Розвиток здібностей і обдарувань учнів”.
4.     Теоретичне обґрунтування проблеми:
·  Ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблеми, остаточний вибір єдиної навчально-методичної проблеми для педагогічного колективу.
·  Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.
·  Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, ППД.
·  Створення ініціативної групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблеми.
·  Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.
·  Підготовка та проведення засідань педагогічних рад: „Система роботи з патріотичного виховання”. Визначення провідних напрямків діяльності шкільного МО класних керівників з питань реалізації виховної проблеми.

ІІ ЕТАП (практичне дослідження проблеми,2015-2016н.р.)
1. Спрямування всіх напрямів виховної роботи.
2. Розробка творчою групою шкільної програми „Успішний українець”.
3. Розробка рекомендацій „Краєзнавчий проект «Моя батьківщина – Голованівщина».
4. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МОКК, підготовка заходів щодо їх реалізації.
5. Підготовка та проведення педагогічних рад: „Впровадження хмарних технологій у виховній роботі», „Превентивне виховання».
6. Вивчення, апробація ППД.
7. Створення інформаційного банка щодо впровадження проблеми у виховний процес.
8. Проведення в школі конкурсу педагогічної майстерності класних керівників „Класний керівник року”.
9. Організація взаємовідвідувань виховних заходів.
10. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.
11. Створення інформаційного банка даних „Обдарованість”.
12. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для обдарованих дітей.
13. Залучення батьків до проектної діяльності.

ІІІ ЕТАП (практичне дослідження проблеми, 2016-2017 н.р.)
1.     Активізація діяльності всіх учасників виховного процесу, батьків, громадськості з метою створення виховного простору для реалізації  проблеми.
2.     Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.
3.     Підготовка та проведення звіту роботи класних керівників: „Проектна діяльність”, „Активні форми організації виховної роботи: досвід, проблеми, перспективи, удосконалення”, «Твоя характеристика»
4.     Збір бази даних.

ІV ЕТАП (практичне дослідження проблеми, 2017-2018 н.р.)
1.     Спрямування виховної роботи школи на реалізацію науково-методичної проблеми „Формування у школярів навичок пошуково-дослідницької діяльності”.
2.     Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.
3.     Підготовка і проведення методичного мосту „Активізація пізнавальної діяльності учнів через проблемно-пошукову роботу”.
4.     Підготовка та проведення педради „Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики”.
5.     Проведення моніторингу вихованості, тестування та  їх аналіз.
6.     Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

V ЕТАП (підсумковий, 2018-2019 н.р.)
1.     Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, підготовка практичних рекомендацій.
2.     Проведення творчих звітів класних керівників про наслідки роботи над проблемою.
3.     Проведення творчих майстерень кращих учителів школи.
4.     Оформлення результатів дослідження у вигляді електронних презентацій, мультимедіа.
5.     Створення банка перспективного педагогічного досвіду.
6.     Проведення педради-панорами методичних знахідок „Взаємо-обумовленість творчих можливостей учителя і результативність його виховної роботи”.
7.     Презентація громадськості села, батькам, учням результатів роботи над проблемою.
8.     Вивчення адміністрацією стану виховної роботи (згідно з перспективним планом).
9.      Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

Очікувані результати
1.     Дотримання єдиного педагогічного кредо. Визначення загальних цінностей, ритуалів, традицій школи.
2.     Удосконалення змісту, форм і методів виховної роботи.
3.     Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.
4.     Використання набутого досвіду на практиці.
5.     Поширення за межами школи кращого досвіду.
6.     Підвищення рівня вихованості, розвитку учнів.
7.     Виховання національно свідомого громадянина.
8.     Створення сприятливих умов для навчання і розвитку учнів, здатних до саморозвитку.


Троянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Проблема виховної роботи:
«Виховання національно свідомої особистості здатної до саморозвитку»
Проект краєзнавчого спрямування:
«Моя батьківщина – Троянка»


Мета: вивчення рідного краю, його історії, народних традицій, фольклору, культурної спадщини, природи та мистецтва.
Завдання: виховувати в учнівської молоді патріотичні почуття, гордість за свою рідну землю, прищеплювати шанобливе ставлення до історії, традицій; збагачувати духовності особистості через засвоєння надбань культури рідного краю, створення електронної бази з історії села.
2014 – 2015 н. р.

  

   

1 клас:
 «Слово поетів рідного краю»
Зміст роботи: формувати гордість за духовні надбання краю, пробуджувати інтерес до історії своєї землі, до своїх коренів, вчити поважати минуле, усвідомлювати його зв’язок із теперішнім та майбутнім; спонукати до створення  дружніх стосунків із рідними та оточуючими, розвивати творчі здібності.
Форми роботи: години спілкування, малюнки, бесіди, родинні свята, створення електронної презентації.

2 клас:
 «Професія моїх батьків»
Зміст роботи: формувати поняття «сім’я», «родина», «рід», пробуджувати інтерес до історії своєї родини, до своїх коренів, вчити поважати минуле, усвідомлювати його зв’язок із теперішнім та майбутнім; спонукати до створення  дружніх стосунків із рідними та оточуючими.
Форми роботи: години спілкування, малюнки, бесіди, родинні свята, створення «родового дерева» та «дерева професій».

3 клас:
 «Кімнатні рослини»
Зміст роботи: вивчати кімнатні рослини, зокрема нашого регіону, їх зовнішній вигляд, властивості; формувати екологічну культуру, любов до навколишнього середовища, бережливе ставлення до природи, прагнення оберігати її, бути дбайливим господарем своєї країни.
Форми роботи: конкурси малюнків, екологічні години, мандрівки по рідному селу, екскурсії в природу, створення саду кімнатних рослин у класі та презентації

4 клас:
 «Рослини – символи України»
Зміст роботи: вивчати рослини-символи України, їх зовнішній вигляд, властивості; формувати екологічну культуру, любов до навколишнього середовища, бережливе ставлення до природи, прагнення оберігати її, бути дбайливим господарем своєї країни.
Форми роботи: конкурси малюнків, екологічні години, мандрівки по рідному селу, екскурсії в природу, створення електронної презентації
5 клас:
 «Мамо моя рідненька»
Зміст роботи: формувати любов до рідної неньки,  поняття «сім’я», «родина», «рід», «країна», пробуджувати інтерес до історії своєї родини, до своїх коренів, вчити поважати минуле, усвідомлювати його зв’язок із теперішнім та майбутнім; спонукати до створення  дружніх стосунків із рідними та оточуючими.


Форми роботи: години спілкування, малюнки, бесіди, родинні свята, створення електронної презентації
6 клас:
 «Пам’ятник учителю»
Зміст роботи: ознайомлення з історією рідної школи, створення 2 частини композиції «Шкільна родина»
Форми роботи: малюнки, опитування, класні години, ескізи, створення сторінки на сайті та презентації.

7 клас:
 «Директори школи…»
Зміст роботи: вивчати історію школи, збирати інформацію про Бака А.В.,  виховувати повагу до вчительської професії.
Форми роботи: години спілкування, бесіди, свято до дня вчителя, зустрічі з учителями - пенсіонерами, збір інформації, створення електронної презентації «Директори школи»

8 клас:
 «Троянка в цифрах»
Зміст роботи: вивчати історію села , збирати інформацію про село у цифрах, виховувати любов до рідного краю.
Форми роботи: години спілкування, бесіди, дослідження, зустрічі з учителями - пенсіонерами, односельцями, збір інформації, створення електронної презентації

9 клас:
«Походження прізвищ нашого села»
Зміст роботи: збір інформації про прізвища села, дослідити їх походження, формувати якості дослідника та активної особистості
Форми роботи: тиждень української мови, години спілкування з теми проекту, створення електронної презентації

10 клас
 «Учителю, тобі я вклоняюсь»
Зміст роботи: вивчати історію школи, збирати інформацію про Белінського І. В., який працював у школі учителем історії, виховувати повагу до вчительської професії.
Форми роботи: години спілкування, бесіди, свято до дня вчителя, зустрічі з учителями - пенсіонерами, збір інформації, створення куточка про Вчителя, створення електронної презентації «Учителю мій, тобі я вклоняюсь…»

11 клас
  «Стежками шкільних років»
Зміст роботи: збір інформації про шкільні роки свого класу, виховання поваги до себе, до учителя, школи
Форми роботи: усні журнали, фотовиставки, створення презентації
Карпюк І.А.: «Пісні нашої школи»
Зміст роботи: підвищувати музичну освіченість учнів, викликати любов до пісні, формувати шанобливе ставлення  до народної спадщини українського народу; вдосконалювати спів дітей, вміння триматись на сцені; розвивати творче мислення учнів.
Форми роботи: музичні виступи на шкільних та позашкільних заходах, створення співочої групи, створення електронної презентації

Каньовська В.Ф.: «Найкращі читачі року»
Зміст роботи: вивчати читацький досвід учнів, залучати до відвідування бібліотек, викликати любов до книги, до поетичного слова, формувати самостійну читацьку культуру учнів.
Форми роботи: бібліотечні години, літературні вечори, семінари, книжкові виставки, списки рекомендованої літератури, фото найкращих читачів року, створення стенду «Найкращі читачі року»

Масна О.М. педагог-організатор «Волонтери».

  

У центрі виховної роботи навчального закладу - формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом через засвоєння надбань культури рідного краю.
В виховний процес впроваджено такі нові виховні технології, як  соціальне проектування, технологія колективних творчих справ, технологія самовиховання і саморозвитку учнів тощо. Акцент був зроблений на осмисленні дитиною і підлітком свого власного життєвого напряму, здатності організовувати своє життя, здібності до саморозвитку та неперервному самовдосконаленню. Планомірний вплив на структуру виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконаленню основних функцій: прогностичної, проектувальної, організаційної, діагностичної, компенсаторної, мотиваційно-спонукальної, діяльної, контрольно-оцінювальної, координаційно-корегувальної тощо.
Одним із головних завдань школи в 2013-2014 навчальному році в Троянській СШ було створення умов для розвитку особистості кожного учня, його самовираження в різних видах виховної діяльності – вибір освітніх послуг (робота гуртка філіалу Голованівського БДЮТу) були спрямовані на розвиток творчої активності, формування культури особистості, прилучення до загальнолюдських, національних цінностей
Щотижня для учнів всіх вікових груп проводяться декілька форм і видів позакласної, гурткової роботи. Для організації і проведення занять залучаються вчителі-предметники. Заняття орієнтовані на продуктивне навчання: обов’язково щорічно гурток влаштовує виставку робіт, кращі номери художньої самодіяльності показують на концертах  для батьків та громадськості.

СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.
Класні керівники, педагоги школи в 2013-2014 навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, зустрічі з учителями-пенсіонерами, екскурсії в сільську бібліотеку, роботу над краєзнавчим проектом школи,  тематичні класні газети, консультації, години спілкування. Учні знайомились з різними обрядами, традиціями, звичаями. В 2013-2014 навчальному році класними керівниками були проведені відкриті години спілкування та виховні заходи.
1 клас – « Посвята в першокласники», « Прощавай Букварику», дві відкриті години спілкування :  «Знай , люби, бережи», «Нагодуй пташку»
2 клас - « Свято української армії», « Шевченківські дні», дві відкриті години спілкування:  « Знайомство з мапою», «Мої права та обов’язки».
3 клас – година спілкування «Подорож в історію книгодрукування» (разом із сільським бібліотекарем), усний журнал «Письменники рідного краю для дітей»,виховний захід «Азбука джентльменів» (проведено в ході районного семінару)
5 клас - були проведені виховні заходи -  тиждень «Мандрівника та знавця мапи». Тиждень «Книги» та тиждень «Пожежної безпеки».
6 клас - усний журнал: "Діяльність Ярослава Мудрого", відкритий виховний захід: «Мужні та відважні»,  відкриту годину спілкування «Чорнобиль не має меж»
7 клас – відкритий виховний захід «Математичні перегони»
8 клас - відкрита година спілкування: "З історії української армії", відкритий виховний захід: «Лицарський турнір», відкриту годину спілкування «І першим було слово»
9 клас -  «СНІД – хвороба століття»
10 клас – «Спортивні ігри», ВВЗ разом з педоргом «Нумо,  хлопці», відкриті години спілкування: «Спорт – це здоровя»,  «Козацькому роду – нема переводу».
Класними керівниками були проведені батьківські збори за планом та 2 загальношкільних зборів адміністрацією закладу. Теми зборів відповідали віковим особливостям учнів: «Особливості організації  навчальної праці школяра», «Як допомогти дитині з вибором професії», «Відповідальність, самооцінка та самоконтроль»,
З метою виховання свідомого громадянина був проведений місячник Пам’яті до Дня Перемоги. У рамках місячника були проведені бесіди на годинах спілкування, екскурсії до сільського музею,  мітинг біля пам’ятника загиблим у роки війни 1941-1945 рр та підготовлений концерт У підготовці брали участь  як учні, так і вчителі, громадськість села. З 02.05 по 18.06 у школі працював оздоровчий табір (начальник табору Глобенко Н.М.)
Ці заходи, виставки знаходять відгук у дитячих серцях, викликають інтерес до народних традицій та звичаїв. Все це збагачує виховний процес, сприяє підвищенню його результативності.
В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: проектні майстерні, електронні презентації, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми. Протягом кількох років навчальним закладом успішно здійснюється реалізація районної цільової програми “Обдаровані діти
Кожний клас працював над проблемою краєзнавчого проекту «Моя батьківщина -Троянка»
  1 клас (класний керівник Літвінова Н.Ю.) - Протягом року  працювали над проектом «А тепер ми школярі».
Створили презентацію, де за допомогою фото видно, як малятка стали школярами.
2 клас (класний керівник Карпюк О.В.)  « Родинне дерево. Професії моїх батьків», де діти малювали де працюють їхні батьки, висловлювали свої думки про родину, виготовили в класній кімнаті загальне родинне дерево за допомогою фотографій своїх родин. Активну участь приймали й батьки дітей: підбирали фото,  інформацію про родичів, самостійно їх приносили і цікавились нашою роботою.
3 клас (класний керівник Глобенко Н.М.) працювали над  проектом «Шлях до здоров`я». На кінець року  створили презентацію. Діти працювали за певними напрямками: відвідали лікарню, проводили ігри на свіжому повітрі, вживали продукти  багаті на вітаміни, досліджували як впливають продукти харчування на здоров’я людини.
4 клас (класний керівник Масна М.М. – «Розвиваймо здібності», створена презентація
5 клас (класний керівник Король А.В. « Памятник учителю». Результатом цієї роботи є пам’ятник на подвір’ї школи
6 клас (класний керівник Діброва Ю.А.) Протягом навчального року працювали над проектом «Директори Троянської ЗШ I-III ступенів. Соловей Іван Романович.» Створена презентація, розміщена в інтернеті
7 клас (класний керівник Ярова В.В.) «Наша школа у цифрах». Результатом якого було створення презентації.
8 клас  (класний керівник Іванішина Т.С.) «Перлини рідної мови». Результатом роботи стало створення електронної презентації проекту.
9 клас (класний керівник Тарко О.Д.) - « Учителю мій, тобі я вклоняюся». Над цим проектом учні працюють уже третій рік, щоразу вивчаючи та досліджуючи життєвий і творчий шлях одного з колишніх учителів нашої школи . Цього року вивчали життєпис Бойка Жоржа Юхимовича. Свої дослідження висвітлили у презентації.
10 клас – (класний керівник Безталанний А.В. - «Опалені війною», створена презентація
11 клас (класний керівник Безталанна А.А.) – «Ми-випускний», створений відеоматеріал
На класних годинах виконуються рекомендації з технології саморозвитку. Проектна робота орієнтує педагогів і батьків на роботу з соціалізації підлітків, націлює самих підлітків на переосмислення свого поводження, життєдіяльності, допомагає їм і їх цілеспрямованій соціалізації, самовихованні і самовдосконаленні.
Кожний класний колектив створив електронне портфоліо класу й презентував його перед учнями та громадськістю села. На святі останнього дзвоника були підведені підсумки конкурсу «Клас року», ним став 11 клас (класний керівник Безталанна А.А.)
Всі заходи фотографувались  й розміщувались на сайті школи.АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ  РОБОТИ  ШКОЛИ.

Управління виховною роботою школи здійснюється на підставі Концепції розвитку освіти, Концепції виховання особистості в школі, цільових проектів, програми розвитку школи та поточного планування. На початку 2013-2014 навчального року був складений виховний  план. При плануванні в поточному навчальному році за основу були прийняті наступні концептуальні положення:
- формування у вихованців ідеї успіху як мети й мотивації їх освітньої та життєвої стратегії;
- створення ситуації успіху в найбільш значущих видах діяльності, що надало можливості для самоствердження особистості;
- формування ціннісних установок, попередження відхилень у поведінці й моральному розвитку;
-    формування постійної потреби у творчій самоосвіті протягом  усієї активної життіяльності.
Основні  концептуальні положення були декомпозитовані у планах виховної роботи класних керівників.
Головним результатом управління виховною системою школи на вересневій педагогічній раді було визнано самовизначення випускників школи.
Управління виховною системою в школі використовує відповідну систему діагностики і моніторингу якості виховного процесу в класних колективах. Класними керівниками школи використовується діагностика, що вивчає особистість учня, класного колективу, виховного процесу, самодіагностика особистості. На початку року класний кервіник вивчає рівень вихованості своїх вихованців, вивчає цілі і завдання на навчальний рік, а наприкінці року порівнює показники.
 Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників у школі здійснюється поетапно, згідно з розробленою системою. Обов’язковою умовою стає набуття сучасних знань психології, соціології, філософії, з питань управління, оволодіння сутністю та засобами організації виховного процесу, вивчення його результативності, оволодіння методами оригінальної діяльності.


РОБОТА ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

У школі діє учнівське самоврядування «Учнівський парламент» 5-11 класи та «Школярія» 1-4 класи. Члени  учнівського самоврядування відвідують засідання районного учнівського парламенту, беруть участь  у загальношкільних конференціях, конкурсах, самостійно влаштовують свята і конкурси в школі, активно допомагають у важливих шкільних справах. Основними напрямками роботи є проблеми шкільного життя, ті, що найбільше цікавлять учнів й у розв’язанні яких школа має певні успіхи, надбання. Кожен учень, маючи доручення (тимчасові, постійні) проходить школу учнівського самоврядування.  Таким чином, розвиток учнівського самоврядування в школі – процес не стихійний, а керований. Створюючи модель учнівського самоврядування, педагог-організатор виховної роботи прагнув втілити можливість повної самореалізації особистості, її самостійності. У школі взаємини членів учнівського самоврядування та педагогічного колективу побудовані на довір’ї, співробітництві.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ШКОЛИ.

Зміст  виховної системи школи спрямовується на виховання соціально активної особистості, тому особлива увага приділяється превентивному вихованню учнівської молоді. Основними завданнями в 2013-2014 навчальному році було формування в учнів активної соціальної позиції, нетерпимого ставлення до проявів девіантної поведінки та аморальних вчинків, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.
Серед учнів проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя, проводяться тижні з пропаганди здорового способу життя та підготовки підлітків для подальшої роботи в учнівському середовищі.
Найбільше уроків без поважної причини пропускають учні:
3 клас – Драгун І.
4 клас – Нагернюк В. Ремішівський Д.
7 клас – Точенюк І., Прохоренко Д.
10 клас – Драгун С.,
11 клас – Аксентійчук М., Драгун М., Олечко Р.,Менщикова О., Камець І.
З метою профілактики правопорушень проводилась  робота з учнями, схильними до правопорушень. Неодноразово проведені індивідуальні бесіди з батьками та такими учнями: Драгун Сергій (10 кл), Драгун  М. (11 кл), Штабовенко О. (11кл), Аксентійчук М (11 кл), Камець І. (11 кл).
З учнями з девіантною поведінкою проводились бесіди, анкетування, тестування. Одну з таких бесід проводив працівник міліції по справах з неповнолітніми.
Значна робота з організації превентивного виховання проводиться у позаурочний час класними керівниками та соціальним педагогом. До планів роботи включені тижні “Здоровий спосіб життя”, “Основи безпеки життєдіяльності”, інструктажі з техники безпечної поведінки учнів. Під керівництвом соціального педагога Короля О.В. діє Рада профілактики правопорушень.

СПРИЯННЯ ВИХОВАННЮ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ.

Особлива увага педагогічного колективу школи направлена на  проблему мотивації учнів до участі у конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях, зокрема у творчих конкурсах,  “Вірю в майбутнє твоє, УКраїно!”, “Мої права”, “Мистецькі зірочки”, “До чистих джерел», “Правовий брейн-ринг” та багато інших.
Аналіз результативності участі учнів у творчих конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях в 2013-2014 навчальному році показав позитивну динаміку успішності. Вихованці мають певні досягнення на конкурсах районного, обласного рівнів.
Класними керівниками школи здійснюється велика робота в напрямі формування позитивної громадської думки щодо діяльності освітнього закладу. Для батьків проводяться заняття, концерти, конкурси, організуються виставки сімейної творчості “Таланти мої та моєї сім’ї” тощо.
Ефективною можна вважати роботу закладу у напрямі поєднання зусиль педагогічного, батьківського і учнівського колективів щодо виховання учнів: батьків залучають до роботи у краєзнавчому проекті «Моя батьківщина – Троянка», до загальношкільних та класних справ і свят.
Головними результатами виховної діяльності  в 2013-2014 навчальному році є:
1.   Створення цілісної системи виховної роботи з учнями школи.
2.   Всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги, взаємодії, взаєморозуміння у класах і в школі між учнями, вчителями, батьками.
3.   Налагодження дієвої системи підвищення психолого-педагогічної компетентності класних керівників.
4.   Організація ефективної взаємодії школи та громадськості у справі виховання підростаючого покоління.
5.   Досягнення достатнього рівня вихованості учнів, їх готовності до життя та праці.

ЗАВДАННЯ НА  2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
У Законі України «Про освіту» визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на  вихованні громадянина – патріота Вітчизни, який здатен до подальшої освіти і трудової діяльності, із вільними політичними поглядами;  на формування творчої особистості учня, свідомого ставлення до своїх обов’язків; виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способі життя.
В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд завдань:
-      виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;
-      збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;
-      запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.
Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.
Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.
Пріоритетним напрямком є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.
Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, іх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.
Підвищення результативності виховної роботи в навчальному закладі сприяє вдосконалення системи діючої виховної роботи, ПОШУК НОВИХ СИСТЕМ ВИХОВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Отже, ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ в школі в 2014-2015 навчальному році необхідно визнати виховання національно свідомої особистості здатної до саморозвитку, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті
НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
·        громадянське;
·        родинне;
·        військово-патріотичне
·        трудове;
·        художньо-естетичне;
·        моральне;
·        екологічне;
·        формування здорового способу життя;
·        превентивне
·        сприяння творчому розвитку особистості

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ  НАПРЯМКАМИ:
·         МИ І УКРАЇНА;
·         ІНТЕЛЕКТ
·         ДОСУГ
·         СПОРТ
·         ПРАЦЯ
·         ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ
·         ПРЕС-ЦЕНТР

Загальношкільний краєзнавчий проект-конкурс  «Наш клас в історії школи»
І.  Загальні положення
1.1. Шкільний проект- конкурс «Наш клас в історії школи» проводиться з метою виявлення і підтримки найбільш творчих, талановитих, ініціативних класних колективів школи. 
1.2. Мета проекту-конкурсу: 
·        формування активної життєвої позиції учнів; 
·        розвиток класного та шкільного самоврядування; 
·        підвищення  престижу  знань,  інтелектуального  та  творчого  потенціалу учнів; 
·        активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; 
·        стимулювання  класних  керівників,  активів  учнівського  самоврядування  до реалізації творчого підходу до роботи та навчання;
·        збір інформації про історію класних колективів  за навчальний рік;
·        виховання любові до рідного краю, школи, класу.
1.3.  Учасники  проекту.
 У проекті бере  участь  кожен  класний  колектив  школи  у трьох вікових категоріях ( 1-4 класи, 5-8 класи, 9 – 11 класи ). 
1.4.  До  Положення  можуть  вноситися  зміни  педагогічною радою, МОКК.
ІІ.  Організація та проведення проекту
2.1. Організовує та проводить проект оргкомітет у складі представників 
•  педагогічного колективу: 
·        заступник директора з виховної роботи; 
·        заступник з навчальної  роботи;
·        педагог-організатор або учитель, який не має класу
•  учнівського колективу:
·        спікер  учнівського парламенту;
·        голови комісій учнівського парламенту
•  представники батьківського колективу.
2.2. Функції оргкомітету:
·        здійснює  організаційну  та  роз'яснювальну  роботу  щодо  підготовки  та проведення проекту; 
·        забезпечує порядок його проведення; 
·        визначає критерії оцінювання результатів кожного етапу конкурсу; 
·        проводить експертну оцінку результатів, успіхів і досягнень класів; 
·        оприлюднює результати кожної складової проекту; 
·        узагальнює результати проекту. 
2.3. Робота над проектом-конкурсом проводиться щорічно з вересня по травень. 
2.4. Клас – переможець визначається за максимальною кількістю балів.  
ІІІ.  Умови проведення  
3.1. Конкурс проводиться у два етапи (І і ІІ семестри).
3.2. Складові проекту:
      І складова – «Тематичний  проект», яке представляється в ході захисту творчого  проекту,  над  яким  працює  клас  протягом  вересня-грудня.  Презентація  проводиться  у  січні учнями  на годинах спілкування за  віковими категоріями.  Портфоліо   11 класу повторно презентується на випускному  вечорі.  Портфоліо переможців презентуються на Першому уроці 1 вересня та на годинах спілкування за планом класного керівника.
 Подаються  матеріали  в  електронному вигляді.
      ІІ  складова  –  «Портфоліо класу»,  який  проводиться  в  січні-березні.
Презентація проводиться на початку квітня.
      ІІІ  складова  –  «Морально-етичний  рейтинг  класу»,  який  проводиться  один
раз на семестр і включає такі показники: 
·        загальна поведінка класу; 
·        дотримання  учнями  класу  правил  поведінки  для  учнів; 
·        якість чергування класу по школі;
·        оформлення учнівського куточка; 
·        збереження шкільних меблів. 
      ІV складова– «Академічний рейтинг», який проводиться один раз на семестр
і включає такі показники: 
·        середній бал навчальних досягнень учнів класу; 
·        участь  та  призові  місця  у  ІІ  та  ІІІ  етапах  Всеукраїнських  предметних
·        олімпіад,  І  та  ІІ  етапах  конкурсу  захисту  науково  –  дослідних  робіт МАН; 
·        призові  місця  у  шкільних,  районних  творчих  та індивідуальних турнірах,  конкурсах.
ІV. Нагородження переможців 
4.1. Результати конкурсу доводяться до відома громадськості. 
4.2. Класу – переможцю присвоюється звання «Клас року», вручається диплом І
ступеня.
4.3. Класам, які посіли ІІ і ІІІ місця вручається диплом ІІ і ІІІ ступеня. 
4.4.  Нагородження  класів  проводиться  під  час  шкільного  свята  «Останнього дзвоника»
4.5. Матеріали проекту розміщуються на сайті школи й зберігаються на електронних носіях.
Тематичні проекти:
1 клас – Слово поетів рідного краю (творчість В.Гараніна очима дітей)
2 клас –  Професія моїх батьків
3 клас – Кімнатні рослини
4 клас -  Рослини – символи України
5 клас –  «Мамо моя рідненька»
6 клас – Пам’ятник учителю
7 клас –  Наші директори (Бак А.В.)
8 клас – Троянка в цифрах
9 клас – Походження прізвищ нашого села
10 клас – «Учителю, тобі я вклоняюсь» (Бєлінський І.В.)
11 клас – Стежками шкільних років
Карпюк І.А. – «Пісні нашої школи»
Бібліотекар – Читач року
Король О.В. – Пам’ятник учителю
Педагог-організатор – Волонтерський рух
Матеріали оформляються в електронному вигляді чи відео.
1 -2 слайд – назва  проекту, проблема, 3 слайд – фото класу,  класного керівника, батьків, які приймали участь у проекті. Далі до 6  слайдів фото з роботи над проектом, 1 слайд – результат. Ця робота є І частиною Портфоліо. 
Немає коментарів:

Дописати коментар